Giải thưởng ĐUA TOP


Bảng Giới Hạn Reset Nhân vật

( Hỗ trợ tối đa member mới đuổi TOP )
TOP Số lần RS 1 ngày Thứ 7, CN có thể RS thêm
1 - 3 10 5
4 - 6 15 7
7 - 10 20 8
11 - 15 25 9
16 - 20 30 10
21 - 30 35 12
31 - 40 40 15
>40 50 15
 • Phiên bản: Season 6.9 Final
 • Exp: x150
 • Drop item: 15%
 • AntiHack: VietGuard mới nhất
 • Hệ thống máy chủ: Đặt tại Datacenter VDC
 • Chức năng: LÔ ĐỀ Online
 • Chức năng: Quản lý Thông Tin = SMS
 • Chức năng: Kiểm tra Lịch sử Giao dịch, Đăng nhập
 • Chức Năng: Item +14 +15
 • Chức Năng: Cánh Cấp 1 Nhỏ (Mini Wing)
 • Chức Năng: Skill Tree cho tất cả các chủng tộc
 • Chức Năng: Item Thần Thánh
 • Chức Năng: Custom Event
 • Chức Năng: Mở Rộng Thùng Đồ
 • Chức Năng: 200 New item Mới Nhất
 • Chức Năng: Hệ Thống Duel PVP
 • Chức Năng: Hệ Thống BotPet
 • Chức Năng: Hệ Thống PK Mở Rộng
 • Chức Năng: Hệ Thống Mini Map
 • Chức Năng: Bùa kết hợp Chaos
 • Chức Năng: Hệ Thống Exp Mở Rộng
 • Chức Năng: Hỗ trợ Buff kỹ năng cho tân thủ
 • Sự Kiện: Event Swamp of Peace
 • Sự Kiện: Sự Kiện Double Goer
 • Sự Kiện: Sự Kiện Imperial Guardian Fort
 • Sự Kiện: Sự Kiện Rakilon Event
 • Sự Kiện: Binh Đoàn Thỏ Ngọc (Blue Event)
 • Sự Kiện: Sự Kiện Thiên Giới (Sky Event)
 • Sự Kiện: Sự kiện mùa hè (Summer Event)
 • Sự Kiện: Hit and Up Event (tăng điểm point)
 • Sự Kiện: Happy Hour Event (x2 EXP )